Husbygning

 

Oktober 2002

Så skal der graves regnvandsledninger ned:

Fiiineste regnvandsbrønd...

Den engang nydelige gårdsplads forvandlet til rå jorddynger:

Eksisterende regnvandsbrønd: