Husbygning

 

Juli 2003

I ferien lægger vi rør ind...vandrør

Først tager man en bunke grus

Så graver man nogle kloakrør ned...

Så dækker man dem med grusbunken...

Så vibererereres derrrrrr.....

og plingeling - klar til terrændæksisolering....

Så er der 220 mm Sundolitt på

..og dernæst bundet gulvvarmeslanger på...

"kluddermor"...dog med en smule samling

Ny vandmåler og foreløbig mini-fordeler til næste etape gulvvarme