Husbygning

 

Marts 2006

Stueetage

Kabler til undertavle under trappe

Pænere med gips udenpå